Play Video about pentru-persoane-dizabilitati-auditive

Puterea lui Împreună

Comunități. Putere. Echilibru

Instalația își propune să sublinieze rolul comunităților creative și a hub-urilor culturale în dezvoltarea sănătoasă a orașelor și propune o serie de studii de caz și de exemple de bune practici de pe plan local, cu scopul de a sublinia evoluția și importanța acestora în reconversii și regenerări de spații urbane, alături de o sculptură colaborativă, (re)configurabilă  prin aportul celor care o co-crează, care esențializează astfel ideea de colaborare – ca o valoare definitorie a oricărui hub cultural-creativ, absolut mandatorie și pentru dezvoltarea coerentă și echilibrată a orașelor.  

Secțiunea pune în lumină grupuri de cetățeni, formale sau informale, care manageruiesc huburi culturale, fablab-uri, incubatoare, spații pentru creație, centre sociale creative, în spații urbane dezafectate și refuncționalizate. În alte cuvinte, luăm exemplu de la dezvoltări urbane bottom-up / realizate prin implicarea comunităților creative, fie că sunt centre pentru artă sau incubatoare / fablab-uri / mixed-use. Acestea devin în mod natural poluri civice și culturale și au potențial de a deveni vectori de dezvoltare ale zonelor urbane, dacă se găsește sustenabilitatea / echilibrul în modul de guvernanță al acestora. 

Această secțiune este concepută de către Nod Design Lab, divizia de creație, design și arhitectură a Nod Makerspace. 

 

[ ENGLISH ] 

The power of togetherness

Communities. Power. Balance

The installation aims to highlight the role of creative communities and cultural hubs in the healthy urban development and proposes a series of case studies and examples of good practice, in order to highlight their evolution and importance in the reconversions and regenerations of different urban spaces, alongside a special collaborative sculpture, (re)configurable through the contribution of those who co-create it. The sculpture thus essentializes the idea of ​​Collaboration itself – as a defining value of any cultural-creative hub, also absolutely mandatory for a coherent and balanced development of cities. 

The section emphasizes relevant case studies of transformed urban voids and groups of citizens, formal or informal, who manage cultural hubs, fablabs, incubators, spaces for creation, creative social centers, in disused and refurbished urban spaces. In other words, we follow the bottom-up urban developments, achieved through the involvement of creative communities, whether they are art centers or incubators / fablabs / mixed-use. They naturally become civic and cultural poles and have the potential to become vectors of development of urban areas, if their sustainability balance is found in the way they are governed.

This section is designed by Nod Design Lab, the design and architecture division of Nod Makerspace.

Vrei să vizitezi spațiile
Nod Makerspace?

Trimite-ne
un mesaj!

Descarcă
Broșura

Suntem aici să te ajutăm

Vrei să organizezi un eveniment la
Nod Makerspace?

Trimite-ne
un mesaj!